(01. Jun, 2015) Uspešno održan Studentski simpozijum o strategijskom menadžmentu u sklopu IMKSM 2015

Paralelno sa Internacionalnom Majskom Konferencijom o Strategijskom Menadžmentu 2015, i ove godine je uspešno organizovan po 11 – ti put Studentski simpozijum o strategijskom menadžmentu. Na ovom simpozijumu radove su prezentovali pored studenata sa Tehničkog fakulteta u Boru i studenti iz cele zemlje. Zbornik izvoda radova je dostupan ovde. 

Par detalja sa simpozijuma: