(01. Jun, 2015) Uspešno održana 11. Internacionalna Majska Konferencija o Strategijskom Menadžmentu – IMKSM2015

U periodu od 29. do 31. Maja, 2015. godine uspešno je održana 11. Internacionalna Majska Konferencija o Strategijskom Menadžmentu – IMKSM2015 u organizaciji Tehničkog fakulteta u Boru. Kao i prethodnih godina, gostujući predavači su bili kako iz zemlje, tako i iz inostranstva. Plenarni predavači bili su Jyrki Kangas iz Finske, José David Vicente-Lorente iz Španije, i Predrag Stanimirović sa prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

Zbornik izvoda radova konferencije je dostupan ovde.

 

Par detalja sa konferencije:

 

Paralelno sa konferencijom je i ove godine organizovan  Studentski Simpozijum o Strategijskom Menadžmentu, na kome su svoje radove prezentovali pored studenata sa Tehničkog fakulteta u Boru i studenti iz cele zemlje.

 

Opšte o konferenciji IMKSM:

Internacionalna Majska Konferencija o Strategijskom menadžmentu (MKSM) se tradicionalno održava svake godine krajem maja meseca i  predstavlja vodeću međunarodnu konferenciju iz oblasti strategijskog menadžmenta.

Odabrani radovi sa konferencije biće publikovani u časopisu: Serbian Journal of Management, nakon procesa recenzije.

Zbornici celih radova sa prethodnih konferencija su dostupni ovde