(07. Maj, 2016) 12. Internacionalni Studentski Simpozijum o Strategijskom Menadžmentu

V4 logo U period 28-30. maj 2016. godine, održaće se 12. Internacionalni Studentski Simpozijum o Strategijskom Menadžmentu. Glavna tema ovogodišnjeg simpozijuma je “Ekološka svest kao univerzalna evropska vrednost”. Studentski simpozijum je finansijski podržan od Internacionalnog Višegrad fonda, kao jedna od aktivnosti V4 projekta: “Environmental awareness as a universal European Value”, sa identifikacionim brojem: 11540386.

 

Osnovni cilj ovog projekta je jačanje saradnje Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru sa partnerima iz Višegrad zemalja: Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka. Naime, naš odsek već ima brojne projektne aktivnosti sa vodećim akademskim institucijama iz ovog regiona, te je ovo logičan nastavak izgradnje institucijalnih internacionalnih veza.

 

Kako su studenti budući donosioci odgovornih poslovnih odluka, svakako je značajno sa njima raditi na daljem razvoju ekološke svesti. Samim time, tema ovogodišnjeg projekta i Studentskog simpozijuma se upravo odnosi na ovu oblast. U okviru projekta, organizovano je zajedničko istraživanje profesora i studenata Odseka za menadžment, TF Bor, kao i kolega sa sledećih partnerskih institucija:

 

  1. Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management – Hungary: http://kgk.uni-obuda.hu/
  2. Institute of Production Engineering, Faculty of Management, The Czestochowa University of Technology – Poland: http://kgk.uni-obuda.hu/
  3. University of South Bohemia, Faculty of Economics – Czech Republic: www.ef.jcu.cz
  4. University of ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media of UCM – Slovakia: http://www.ucm.sk
  5. The Managers of Quality and Production Association  – Poland:http://qpij.pl
  6. University American College, Skopje, Macedonia: http://www.uacs.edu.mk/

 

Na studentskom simpozijumu će biti predstavljeni rezultati zajedničkog istraživanja i organizovaće se radionice na temu Ekološke svesti mladih.

 

Web adresa projekta: “Environmental awareness as a universal European Value” je: http://mksm.sjm06.com/round-table-2016-visegrad-fund-project/