(08. jul, 2016) Prijava radova za EMFM 2016 simpozijum

Internacionalni simpozijum Environmental and Material Flow Management- EMFM 2016 biće organizovan po 6. put u periodu 2-4. oktobra 2016. godine, u Boru. Detalji o ovom simpozijumu, kao i prvi poziv dostupni su na zvaničnoj web strani: http://emfm.tfbor.bg.ac.rs/

 

Paralelno sa EMFM 2016 simpozijumom, ove godine biće organizovana i letnja škola za studente doktorskih i master studija: Ekološko preduzetništvo: Upravljanje inovacijama za tehničko – tehnološke proizvode i Intelektualno vlasništvo. Prijavljivanje studenata za ovu letnju školu je takođe otvoreno. Više detalja o ovom događaju je dostupno na: http://emd.edu.rs/