(11, Jul, 2014) Zbornik radova – IMKSM2014

Zbornik radova sa Internacionalne Majske Konferencije o Strategijskom Menadžmentu je dostupan u arhivi zbornika celih radova IMKSM2014. Detalji o održanoj konferenciji su dostupni ovde.