(13. Septembar, 2017) Novi ugovori u okviru ERASMUS + programa

  1. Tokom septembra 2017. godine dobili smo informaciju da su odobrena sredstva za nastavak mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika Odseka za menadžment, sa Obuda univerzitetom iz Budimpešte, Mađarska (za perion 2017-2019). U okviru mobilnosti razmena će biti organizovana sa Keleti Faculty of Business and Management i Banki Donat Faculty of Mechanical and Safety Engineering. Uskoro ćemo dobiti i konačan ugovor sa tačnim detaljem i brojem mobilnosti. Međutim, zainteresovani studenti, nastavnici i saradnici se mogu već sada javiti ECTS koordinatoru Ivanu Mihajloviću, na imihajlovic@tfbor.bg.ac.rs kako bi mogli da krenemo sa pripremom potrebne dokumentacije.

 

  1. Tokom septembra 2017. godine dobili smo i informaciju da su odobrena sredstva za novu mobilnost studenata, nastavnika i saradnika Odseka za menadžment, sa Transilvania University of Brasov, Brasov, Rumunija. Uskoro ćemo dobiti i konačan ugovor sa tačnim detaljem i brojem mobilnosti. Međutim, zainteresovani studenti, nastavnici i saradnici se mogu već sada javiti ECTS koordinatoru Ivanu Mihajloviću, na imihajlovic@tfbor.bg.ac.rs kako bi mogli da krenemo sa pripremom potrebne dokumentacije.

 

Više detalja je dostupno na linku: http://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/blog/konkurs-za-erasmus-stipendije-za-studente-naastavnike-saradnike-odseka-za-menadzment-tehnickog-fakulteta-u-boru/