(15. Septembar, 2014) Internacionalna radionica u Tirani u Albaniji

U periodu od 11-14. Septembra 2014. godine u Tirani u Albaniji održana je internacionalna radionica za izradu studija slučaja, u okviru Resita akademske mreže, na kojoj je učestvovalo nastavo osoblje sa univerziteta iz Nemačke, Slovenije, Makedonije, Albanije i Srbije. Predstavnici našeg fakulteta bili su doc. dr Milica Arsić i doc. dr Predrag Đorđević sa Odseka za inženjerski menadžment.

U toku prvog dana učesnici radionice su obišli tri uspešne albanske kompanije, gde su imali prilike da u razgovoru sa njihovim vlasnicima steknu uvid u njihovo poslovanje i izazove sa kojima se susreću u uslovima tranzicione ekonomije. Ove informacije su upotrebljene za pisanje novih studija slučaja koje će, zajedno sa studijama sastavljenim na prethodnim radionicama, biti testirane u nastavi na akademskim institucijama pripadnika mreže i u dogledno vreme biti publikovane. Odsek za inženjerski menadžment će nastaviti da i dalje aktivno učestvuje u ovim i ostalim aktivnostima ove međunarodne akademske mreže i da rezultate ove saradnje koristi u cilju podizanja kvaliteta nastave na našem odseku.

 

Par detalja sa radionice:

Tirana 1 Tirana 2