(19. Jul, 2016) Zbornik radova IMKSM 2016

Zbornik radova sa Internacionalne Majske Konferencije o Strategijskom Menadžmentu IMKSM16 je dostupan na zvaničnom sajtu konferencije, kao i u arhivi zbornika celih radova IMKSM. Detalji o održanoj konferenciji su dostupni ovde.