(19. Maj, 2016) Delegacija Odseka za menadžment učestvovala na skupu: “Let’s Get Mobile!“

14. maja 2016. godine, u Studentskom odmaralištu Ratko Mitrović, na Zlatiboru, organizovan je skup: “Let’s Get Mobile!“. Skup je organizovala studentska organizacija „Erasmus Student Network Serbia“ http://www.esn.rs  u saradnji sa „ERASMUS + Students and Alumni“ asocijacijom http://www.em-a.eu/. Pored predstavnika navedenih studentskih organizacija, na skupu su učestvovali domaći i internacionalni studenti koji borave u Srbiji preko nekog od trenutno aktivnih programa mobilnosti. Obzirom na visoku aktivnost u pripremi i realizaciji ERASMUS+ projekata, kao i na osnovu do sada ostvarenih rezultata internacionalne mobilnosti studenata i profesora, na ovaj skup pozvani su i predstavnici Odseka za menadžment. Delegaciju odseka za menadžment činili su Prof. dr Ivan Mihajlović, Doc. Dr Predrag Đorđević, asistent Sanela Arsić i student osnovnih studija Dušan Bogdanović.

Delegacija Odseka za menadžment je predstavila internacionalne projekte mobilnosti našeg Odseka, u okviru sekcije u kojoj su učestvovali i predstavnici kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu – Nikola Savić i Pavle Ivetić. Takođe, na skupu su učestvovali i predstavnici kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu, kao i predstavnici univerziteta iz Bosne i Hercegovine. Agenda skupa je dostupna ovde.

Skup je otvorio Đorđe Marković, potpredsednik „Erasmus Student Network Serbia“ mreže. Potom je dalje aktivnosti skupa koordinirala Katarina Vaščić predsednik  „ERASMUS + Students and Alumni“ asocijacije. Nakon toga je izvršeno predstavljanje podružnica „Erasmus Student Network Serbia“ u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

Delegacija Odseka za menadžment je predstavila sledeće aktivnosti našeg Odseka na polju internacionalizacije i promocije rezultata naših studenata:

Dušan Bogdanović, student druge godine osnovnih studija je predstavio proces studiranja na našem odseku, iz ugla studenata. Takođe, predstavio je rad studentskih organizacija u kojima učestvuju i studenti našeg odseka.

Asistent Sanela Arsić, student doktorskih studija na našem Odseku, predstavila je Studentski časopis: „Inženjerski menadžment“ u kojem je ona glavni urednik ( http://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/studentski-casopis/ ).

Docent dr Predrag Đorđević, predstavio je Studenstki simpozijum o strategijskom menadžmentu, koji se već 12 godina organizuje kao deo Internacionalne Majske Konferencije o Strategijskom Menadžmentu (http://mksm.sjm06.com/ ).

Prof. dr Ivan Mihajlović je predstavio dosadašnji angažman našeg odseka na ERASMUS + projektima, trenutnu realizaciju mobilnosti studenata i nastavnika, kao i planove našeg odseka za dalje učešće u ovom programu. Detalji angažmana našeg odseka na ovom polju su dostupni na sledećim linkovima:

 

Prisustvo naših predstavnika na ovom skupu je iskorišćeno da se napravi dogovor o daljoj saradnji studenata Odseka za menadžment sa mrežama „Erasmus Student Network Serbia“ http://www.esn.rs   i „ERASMUS + Students and Alumni“ asocijacijom http://www.em-a.eu/. Takođe, razgovaralo se i o uključivanju naših studenata u navedene asocijacije. Pored toga, sa predstavnicima kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu, razgovaralo se o novim mogućnostima mobilnosti za studente našeg odseka. Predstavnik kancelarije za međunarodnu saradnju predstavio je i način korišćena MobiOn online platforme za mobilnost u okviru Erasmus+ programa http://mobion.bg.ac.rs/ .

Na odseku za menadžment će uskoro biti organizovan sastanak sa zainteresovanim studentima, gde će osnovna tema biti predstavljanje novih mogućnosti za mobilnost, kao i priključenje organizaciji „Erasmus Student Network Serbia“.

Par detalja sa skupa: