(19. Novembar, 2014) Rangiranja Univerziteta u Svetu za 2014. godinu

Publikovani su rezultati rangiranja Univerziteta u Svetu  za 2014. godinu prema sadržini Web-a :  Ranking WEB of Universities . Ovo rangiranje od 2004. godine vrši Spanis National Research Council, CSIC. Ove godine  rangirano je  oko 100.000 Univerziteta u Svetu. Na rang listi se nalaze uglavnom Univerziteti , a vrlo retko se pojavljuju samostalni Fakulteti. Najbolje rangirani Univerzitet u Regionu i Srbiji je Univerzitet u Beogradu na 501 mestu.  Iz Srbije na konačnu rang listu ušlo je samo 48 Univerziteta uključujući i Univerzitete sa Kosova, kao i sve pojedinačne Fakultete i Visoke škole strtukovnih studija. Tehnički fakultet iz Bora je na 25 mestu u Srbiji i na 13381 mestu u Svetu. Takodje TFB je najbolje rangirani pojedinačni Fakultet u Srbiji i jedini sa BU na navedenoj rang listi. Kada se uzmu kriterijumi za WEB rangiranje (posećenost sajta, sadržina sajta …) očigledno je,  da je dominantan uticaj na ovaj rezultat  TFB imao podsajt Odseka za menadžment obzirom da se nalazi u okviru sajta tfbor.bg.ac.rs. Ovo nije limitirani doment našeg sajta, očekujemo znatno poboljšanje u rangiranju sledeće godine. Za ovaj rezultat zaslužni su svi članovi katedre a posebno I.Mihajlović,  M.Jevtić i P.Djordjević koji vode računa o sadržini sajta.