(19. Novembar, 2015) Održan V simpozijum EMFM 2015

V Međunarodni simpozijum o ekološkom menadžmentu i tokovima materijala (EMFM 2015) održan je u Zenici (Bosna i Hercegovina) u periodu 05-07. novembra. Ovaj međunarodni simpozijum organizovao je Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici (Bosna i Hercegovina) zajedno sa Tehničkim fakultetom u Boru Univerziteta u Beogradu i Birkenfeld Kampusom Univerziteta u Triru (Nemačka). Simpozijum EMFM 2015 okupio je veliki broj naučnih radnika i stručnjaka iz Nemačke, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Albanije, Češke, Austrije, Italije, Makedonije i ostalih zemalja u okruženju. Preko 50 naučnih radova je publikovano u Zborniku radova EMFM 2015 simpozijuma, a jedan od plenarnih predavača na ovom simpozijumu je bio i prof.dr Ivan Mihajlović sa odseka za Inženjerski menadžment.

 

Par detalja sa simpozijuma:

emfm2015_1 emfm2015_2 emfm2015_3 emfm2015_4