(2. Februar, 2016) Jednomesečno stručno usavršavanje asistenta Odseka za menadžment na Univerzitetu Mannheim, u Nemačkoj

Studijski boravak asistenta Odseka za  menadžment Tehničkog fakulteta u Boru, Danijela Durkalić, imao je kao ideju upoznavanje sistema funkcionisanja doktorskih studija na Univerzitetu u Mannheim-u, kao i uspostavljanje kontakata sa nemačkom akademskom zajednicom, stručnjacima iz prakse i korišćenje literaturnih resursa vodećih akademskih insistucija – Univerziteta u Mannheim-u i Univerziteta u Worms-u, a sve u cilju izrade kvalitetne doktorske disertacije. Pored istraživačkog dela boravka i ostvarivanja kontakata sa nemačkim profesorima iz odgovarajuće oblasti, u toku studijskog boravka u Nemačkoj bilo je i prilika za interkulturalno druženje sa ostalim kolegama asistentima iz Albanije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Takođe, stipendija je pružila priliku mladim asistentima za obilazak i posetu nekih od gradova u Nemačkoj, kao što su Heidelberg, Frankfurt i Essen. U Essenu su, na sastanku internacionalne Resita mreže za preduzetništvo i  inovacije (www.resitanet.eu ), studenti doktorskih studija iz pomenutih država, predstavili svoje potencijalne teme doktorskih disertacija i dobili kvalitetne savete od prisutnih profesora sa Univerziteta iz Mannheim-a (Nemačka); Univerziteta iz Worms-a (Nemačka); Univerziteta iz Tirane (Albanija); Univerziteta Ruse (Bugarska) i Univerziteta u Bukureštu (Rumunija). Pored toga, na ovom dvodnevnom boravku u Essen-u, studenti doktorskih studija imali su prilike da čuju i predstavnike privrede i regionalnih privrednih komora iz Nemačke: Mr. Andreas de Witt, predstavnik agencije za regionalni privredni razvoj oblasti Ruhr; Peter Krämer, bivši direktor i vlasnik komapanije “Spinnrad”.

Neizmernu zahvalnost za uspostavljanje značajnih kontakata sa kolegama iz inostranstva i prijatan boravak asistenta Tehničkog fakulteta dugujemo prof. dr Michael Graef-u, sa partnerskog Univerziteta u Wormsu i Mannheim-u.

 

Par detalja sa studijskog boravka:

2 3
4 1