(2. Jul,2014) Elektronsko izdanje Monografije: “Possibilities for development of business cluster network between SMEs from Visegrad countries and Serbia”

Odsek za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, koordinator je projekta: “Possibilities for development of business cluster network between SMEs from Visegrad countries and Serbia” . Ovaj projekat, ima za cilj razvoj i promociju preduzetništva i je finansijski podržan od strane Internacionalnog Višegrad Fonda: http://visegradfund.org/

 

Detalji o samom projektu, aktivnsotima i partnerima Odseka za menadžment, dostupni su na sledećem linku: http://mksm.sjm06.com/visegrad-fund-project/