(20, Februar, 2015) Projektne aktivnosti Odseka za menadžment (EMD)

Odsek za menadžment (EMD), Tehničkog fakulteta u Boru, je spremno dočekao inicijativu za apliciranje po projektnim pozivima EU u okviru ERASMUS +, HORIZON 2020 i drugih programa. Sve značajne podatke, neophodne za partnerstvo sa EMD, po navedenim projektnim pozivima, moguće je pronaći na sledećem linku. Na ovoj stranici će se u buduće nalaziti vesti o pravcima daljih projektnih aktivnosti EMD.