(21. Oktobar, 2014) Besplatni seminar u Švedskoj

Postoji Mogućnost apliciranja za seminar Društveno preduzetništvo, koji traje osam nedelja i održava se u Švedskoj. Za prijavu je potrebno popuniti formular koji se nalazi na sledećem linku

Prisustvo seminaru i većina troškova su plaćeni od strane organizatora. Detalje možete pogledati na adresi: http://se-forum.se/se-outreach-accelerator/