(22. septembar, 2016) Početak nastave na Tehničkom fakultetu u Boru praćen nizom internacionalnih aktivnosti

Početak nove školske godine, Odsek za menadžment, Tehničkog fakultata u Boru, obeležiće nizom internacionalnih aktivnosti. U periodu 2-4. oktobra organizuje se 6. Internacionalna konferencija o ekološkom menadžmentu i materijalnim tokovimaEMFM2016. Detalji ovom skupu su dostupni na (http://emfm.tfbor.bg.ac.rs/). Ovaj skup zajedno organizuju Tehnički fakultet u Boru, Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici –BiH  i Umwelt Campus Birkenfeld Univerziteta u Triru – Nemačka.  Očekuje se učešće velikog broja domaćih i stranih eksperata iz oblasti ekologije i materijalnih tokova.

Paralelno sa EMFM2016 konferencijom, planirana je letnja škola za PhD i master studente: „Ekološko preduzetništvo : Upravljanje inovacijama za tehničko – tehnološke proizvode i Intelektualno vlasništvo”. Ova letnja škola će trajati od 2. do 6. oktobra. Detalji o ovoj školi su dati na sledećem linku: http://emd.edu.rs/. Na radionicama ove škole biće uključeno 15 studenata iz Mađarske, Makedonije, Crne Gore, Bugarske i Srbije. Predavači će biti profesori iz Nemačke, Rumunije, Makedonije i Srbije.

Potom, u periodu 6-9. oktobra, održaće se radionica za pisanje studija slučaja u okviru internacionalne Rešica Mreže za preduzetništvo i inovacije (www.resitanet.eu ). Resita Net je akademska mreža kuju čine 16 univerziteta iz jugoistočne Evrope, na čelu sa univerzitetima iz Nemačke. Finansirana je od DAAD asocijacije. Mreža se bavi razvojem akademske prakse, razmenom studenata i profesora  i obukama iz oblasti preduzetništva i inovacija.  U okviru ove radionice za pisanje studija slučaja, biće angažovano 10 profesora iz Resita mreže. Na samoj radionici oni u timovima analiziraju poslovanje odabranih uspešnih kompanija, iz regiona Istočne i Južne Srbije i vrše intervju sa predstavnicima kompanija. Potom, na osnovu analize poslovanja učesnici radionice razvijaju studije slučaja, koje su namenjene studentima ekonomije i menadžmenta, u okviru nastave na fakultetima Resita mreže.

Tokom prve nedelje oktobra, na samom početku semestra, biće i organizovana predavanja za studente Odseka za menadžment u okviru ERASMUS + programa mobilnosti. U okviru ovog programa, predavanja će održati Kornelia Lazani sa Obuda univerziteta iz Budimpešte, koja će predavati na predmetu Osnove menadžmenta; Ildiko Marosi, sa istog univerziteta će predavati na predmetu Preduzetništvo i Ilijana Petrovska sa UACS univerziteta iz Skoplja koja će predavati na predmetu Marketing. Svi studenti Odseka za menadžment će biti pozvani da prisustvuju ovim predavanjima.