(23. Februar, 2016) Još jedan internacionalni projekat Odseka za menadžment

Odsek za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, preko svojih projektnih timova, uporno aplicira ka gotovo svim raspoloživim fondovima dodatnog finansiranja projektnih aktivnosti. Krajem 2015. godine, izvršena je aplikacija novog projekta kod internacionalnog Višegrad fonda, gde je jedan od naših projekata već finansiran tokom 2014. godine (http://mksm.sjm06.com/visegrad-fund-project/ ).

Projekat kojim smo aplicirali krajem 2015. godine nosi naziv „Environmental awareness as a universal European Value“. Upravo smo dobili vest da je i ovaj projekat prihvaćen za finansiranje od Internacionalnog Višegrad fonda. Na taj način, intenzivna međunarodna saradnja Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru,  se opet pokazala uspešnom. Više detalja o projektu je dostupno na zvaničnoj web adresi samog projekta: http://mksm.sjm06.com/round-table-2016-visegrad-fund-project/

Projekat će biti realizovan paralelno sa Internacionalnom Majskom Konferencijom o Strategijskom Menadžmentu (http://mksm.sjm06.com ) i Studentskim Simpozijumom o Strategijskom Menadžmentu. Osnovni motivi ovog projekta su analiza svesnosti mladih ljudi o stanju životne sredine i edukacija iz oblasti ekološkog menadžmenta.