(24. Jun 2015) Značajni rezultati rada projektnih timova Odseka za menadžment

Tokom 2014. godine, u skladu sa novom strategijom Odseka za menadžment, formirani su timovi za pripremu i realizaciju projektnih aktivnosti na Odseku. Detalje o projektnim timovima možete pogledati ovde.

O uspehu ovih timova svedoče sledeći podaci:

  1. Jun 2015., prihvaćen je projekat u okviru ERASMUS +, KA1 inicijative, koji je Odsek za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, aplicirao zajedno sa Obuda Univerzitetom iz Budimpešte, Mađarska. Vrednost ovog projekta je 68.400 EUR. U okviru toga, počevši od jesenjeg semestra 2015/2016, studentima, nastavnicima i saradnicima sa Odseka za menadžment, TF Bor, biće na raspolaganju 33.570 EUR za aktivnosti na Obuda Univerzitetu u Budimpešti. Naime, biće omogućeno da 3 naša studenta sa osnovnih i 3 sa master nivoa, borave na ovom univerzitetu do 4 meseca (do jednog semestra), u okviru ERASMUS +, Key Action 1– Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility / Mobility projects in the field of education, training and youth – projekta. Takođe, odobreno je ukupno 45 dana za boravak 9 nastavnika sa našeg odseka na ovom univerzitetu. Svi troškovi boravka, smeštaja i puta, naših studenata i profesora, biće pokriveni fondom projekta. Uskoro će na ovom sajtu biti postavljen poziv zainteresovanim studentima za ovaj vid aktivnosti. Takođe, odobreno je 34.830 EUR za boravak studenata i profesora sa Univerziteta Obuda, na našem Fakultetu. U okviru toga, mogu se očekivati predavanja po pozivu kolega sa Obuda Univerziteta (Keleti Faculty of Business and Management ) na našem Odseku.
  2. Tokom Maja 2015, izvršena je aplikacija dva projekta u okviru HORIZON 2020 inicijative. U okviru ovih projektnih aplikacija, naš fakultet se nalazi u konzorcijumu sa vodećim evropskim institucijama. U toku avgusta 2015, očekuju se rezultati evaluacije i ovih projektnih prijava. Takođe, u fazi pripreme su još dve projektne aplikacije u okviru HORIZON 2020 akcije
  3. Tokom Februara 2015, izvršena je aplikacija jednog projekta u okviru ERASMUS + KA2: Cooperation for innovation and exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education. Rezultati evaluacije i vest o prihvatanju ove projektne aplikacije se očekuju avgusta 2015.
  4. Tokom Maja 2014, odobren je i realizovan projekat: “Possibilities for development of business cluster network between SMEs from Visegrad countries and Serbia”, finansiran od strane Internacionalnog Visegrad fonda. Detalji o ovom projektu, kao i rezultati, dostupni su na linku: http://mksm.sjm06.com/visegrad-fund-project/

 

Prema gore navedenim rezultatima, za nešto više od godinu dana projektnih aktivnosti timova Odseka za menadžment, mogu se istaći sledeći rezultati: Odobren i realizovan jedan VISEGRAD projekat; Odobren za finansiranje jedan ERASMUS + KA1 projekat; Predat na evaluaciju jedan ERASMUS + KA2 projekat; Predata na evaluaciju dva HORIZON 2020 projekta; u pripremi još dva HORIZON 2020 projekta. Samim tim, smatramo da je inicijativa formiranja Radnih timova Odseka za menadžment bila ispravna, te se očekuju značajniji rezultati u budućem periodu.