(25. avgust, 2015) Internacionalne aktivnosti studenata odseka za menadžment

U periodu 16 – 21. Avgust 2015. godine, u okviru internacionalne RESITA mreže (www.resitanet.eu) , organizovana je internacionalna letnja škola „Social Entrepreneurship – Innovations – Social Business Models„. Letnja škola je organizovana u Makedoniji, u čuvenom turističkom centru Mavrovo. Na ovoj letnjoj školi učestvovali su studenti iz Nemačke, Bugarske, Rumunije, Albanije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Studenti sa Odseka za menadžment, tehničkog fakulteta u Boru, koji su pohađali ovu letnju školu su: Anđelka Stojanović, Milena Vladić i Goran Babić. U okviru internacionalnih timova, studenti su formirali ideje za pokretanje socijalnih preduzeća, koja bi kao osnovni cilj imala rešavanje gorećih globalnih socijalnih problema, primenom savremenih preduzetničkih znanja i veština. Kao rezultat istraživanja studenata definisani su poslovni modeli socijalnih preduzeća. Rad studenata je mentorski vođen od strane profesora: Gert Wassemberg – Nemačka; Peter Schulte – Nemačka; Makedonka Dimitrova – Makedonija i Ivan Mihajlović  – Odsek za menadžment, Tehnički fakultet u Boru – Srbija.

Par fotografija sa letnje škole: