(25. Januar, 2016) Internacionalna radionica za planiranje istraživačkih projekata studenta doktorskih studija Odseka za menadžment

Još početkom 2015. godine, u okviru Internacionalne Resita mreže za preduzetništvo i  inovacije (www.resitanet.eu), pokrenute su radionice za istraživačke projekte studenata doktorskih studija ove mreže. Na ovim radionicama učestvuju studenti doktorskih studija i profesori sa Univerziteta u Beogradu, Tehničkog fakulteta u Boru; Univerziteta iz Tirane (Albanija); Univerziteta Ruse (Bugarska); Univerziteta u Bukureštu (Rumunija). Takođe, u aktivnostima radionica učestvuju profesori sa nemačkog univerziteta Worms, kao i predstavnici nemačkih kompanije i privrede. U dosadašnjem radu, na ovim radionicama su pokrenuta dva istraživačka projekta studenata doktorskih studija i njihovih profesora: Razlozi propadanja malih i srednih preduzeća i Korporativna društvena odgovornost – stvarna namera kompanija ili marketing megatrend. Rezultati dosadašnjeg istraživanja na temu Razlozi propadanja malih i srednjih preduzeća, predstavljeni su i publikovani u zborniku sa Simpozijuma mladih istraživača – FIKUSZ 2015, Budimpešta, Mađarska (http://kgk.uni-obuda.hu/fikusz ). Rezultati istraživanja na temu Korporativne društvene odgovornosti su predstavljeni i publikovani na konferenciji sa temom Merni trendovi razvoja marketinga, koja je 2015. godine održana u gradu Lipetsk u Rusiji (https://lipetsk.tpprf.ru/ru/news/113156/ ).

Ove godine je radionica organizovana u gradu Essen u Nemačkoj, u periodu 18-21. januara 2016. Na ovoj radionici su učestvovali studenti doktorskih studija Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru: Sanela Arsić, asistent Tehničkog fakulteta u Boru; Danijela Durkalić, asistent Tehničkog fakulteta u Boru i Nenad Nikolić, zapošljen u kompaniji RTB Bor. Kolege Sanela Arsić i Nenad Nikolić su u Essen pozvani specijalno da bi učestvovali u ovoj radionici, dok je koleginica Danijela Durkalić, već na studijskom boravku u Nemačkoj od početka januara 2016. godine, koji je omogućila nemačka fondacija DAAD. Svi studenti su na ovom skupu boravili potpuno besplatno. Sve troškove njihovog puta i boravka snosila je fondacija DAAD. Predavači na ovoj radionici bili su: prof. dr Peter Schulte, Nemačka; Prof. dr Michael Graef, Nemačka; Prof. dr Danijel Pavlov, Bugarska, Prof. dr Svilen Kunev, Bugarska; Prof. dr Vasilika Kume, Albanija i Prof. dr Ivan Mihajlović, Srbija. Na ovom skupu govorili su i predstavnici privrede i regionalnih privrednih komora iz Nemačke: Mr. Andreas de Witt, predstavnik agencije za regionalni privredni razvoj oblasti Ruhr; Peter Krämer, bivši direktor i vlasnik komapanije “Spinnrad”; Mrs. Tanja Kohnen, predstavnik agencije za poslovni razvoj iz Essena. Pored studenata Odseka za menadžement, Tehničkog fakulteta u Boru, na skupu su učestvovali i studenti iz Bugarske, Rumunije i Albanije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

 

Par detalja sa radionice:

ms1 ms2
ms3