(29. Maj, 2017) Uspešno održana 13. Internacionalna Majska Konferencija o Strategijskom Menadžmentu – IMKSM17

U periodu od 19. do 21. maja 2017. godine uspešno je održana XIII Internacionalna Majska Konferencija o Strategijskom Menadžmentu – IMKSM17, u hotelu ALBO u Boru. Konferencija je tradicionalno organizovana od strane Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, Univerziteta u Beogradu. Zainteresovanost autora iz zemlje i inostranstva je i ove godine bila na vrlo visokom nivou. Plenarni predavači bili su prof. Jyrki Kangas iz Finske, prof. Elena Kalugina iz Rusije, prof. Teppo Hujala iz Finske i doc. Nenad Milijić sa Tehničkog fakulteta u Boru.

U okviru IMKSM17 konferencije u subotu 20.05. organizovan je i okrugli sto na temu “Praktični pristupi upravljanju prirodnim resursima u cilju postizanja održivog regionalnog razvoja”. Na ovom okruglom stolu učestvovao je veliki broj predstavnika domaćih i stranih univerziteta, kao i naši predstavnici iz privrede, lokalne samouprave i ostalih institucija koji se bave ovom tematikom.

Paralelno sa IMKSM17 i ove godine je organizovan trinaesti po redu Internacionalni Studentski Simpozijum o Strategijskom Menadžmentu, koji se pokazao kao najuspešniji do sada sa 23 prijavljena rada. Studenti sa Tehničkog fakulteta u Boru, kao i njihove kolege sa domaćih i inostranih univerziteta, pokazali su zavidan nivo razumevanja tematike koju su prezentovali kao i sposobnost praćenja savremenih trendova u nauci o menadžmentu.

Galeriju slika sa održane IMKSM17 konferencije možete pronaći ovde.