(29. Mart, 2016) Otvoren je novi konkurs za studente Odseka za menadžment, za ERASMUS + projekat razmene studenata sa Univerzitetom iz istočne Finske

 

 

Poštovane kolege studenti,

Tokom 2015. godine, Odsek za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, aplicirao je za projekte razmene studenata sa Obuda univerzitetom iz Budimpešte (Mađarska) i University of Eastern Finland (Finska). Oba projekta su odobrena. Ugovor razmene je potpisan od strane Rektora Univerziteta u Beogradu i Rektora Obuda univerziteta (još tokom 2015. godine), dok je upravo potpisan i ugovor sa Univerzitetom iz Finske.

 

Studenti našeg odseka već se nalaze na razmeni na Obuda univerzitetu u Budimpešti.

 

Upravo je otvoren konkurs za prijavu studenata za razmenu sa Univerzitetom iz istočne Finske.

 

Detalji u vezi projekta razmene:

Partnerska institucija: University of Eastern Finland, Joensuu campus, http://www.uef.fi/en/studies/joensuu-campus-study-programmes

Oblast razmene Subject area code * [ISCED 2013]: 0411    Management, Business Administration, Economics

 

Broj studenata koji mogu učestvovati u projektu mobilnosti sa Univerzitetom iz istočne Finske, počevši od jesenjeg semestra školske 2016/2017: 1 student osnovnih studija i 1 student master nivoa studija, u ukupnom trajanju od po 9 meseci ili veći broj studenata (max 4) ukoliko je razmena do 1 semestra.

Trajanje razmene: 1 semestar – max 4 meseci ili 2 semestra – max 9 meseci.

Iznos stipendije: 850 EUR/mesečno (odnosno 3400 EUR za 4 meseca ili 7650 EUR za 9 meseci) + 360 EUR za putne troškove. Stipendija pokriva troškove boravka studenta u Joensuu Campus-u, Yliopistokatu 2, P.O. Box 111 FI-80101 Joensuu, Finland, kao i troškove osiguranja.

Jezik sprovođenja nastave: Engleski

 

Način prijavljivanja: Zainteresovani studenti prvo trebaju da se jave ECTS koordinatoru Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, Prof. Dr Ivanu Mihajloviću, koji će im pomoći oko pripreme zvanične aplikacije za stipendiju. Kontakt podaci ECTS koordinatora: +381(64)227 36 21   imihajlovic@emd.edu.rs

 

Detalji o mobilnosti studenata, u okviru Univerziteta u Beogradu (institucija koja šalje studente), opisani su u priručniku za mobilnost našeg Univerziteta: http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/mobilnost/prirucnik.php?submenuheader=2

Potrebna dokumenta su dostupna na sledećem linku: http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/mobilnost/dok-za-mobilnost.php?submenuheader=2

Pravila su definisana u pravilniku: http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikOMobilnostiIPrenosenjuESPB.pdf

Kako bi mobilnost studenata bila odobrena od strane našeg Univerziteta, kao i Univerziteta koji prima studente potrebno je popuniti obrazac za prijavu studenata (dostupan na srpskom i engleskom jeziku), na linku:

http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/mobilnost/dok-za-mobilnost.php?submenuheader=2

 

Detalji o mobilnosti studenata, u okviru Univerziteta iz istočne Finske (institucije koja prima studente), dostupni su na sledećoj adresi: http://www.uef.fi/en/studies/joensuu-campus-study-programmes

Studijski program koji odgovara studentima Odseka za menadžment: Detaljno opisan na stranici http://www2.uef.fi/en/kauppatieteet/joensuu-campus  .

Ipak zainteresovani studenti ne trebaju sami da popunjavaju prijavu, već će to učiniti zajedno sa ECTS koordinatorom Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, Ivanom Mihajlovićem.

 

Uz prijavu su potrebna sledeća dokumenta:

  • Prepis ocena (Transcript of records of the home university (in English)), je dokument koji predstavlja prethodno položene ispite kandidata na matičnoj instituciji. Ovaj dokument, studenti će dobiti na zahtev od Univerziteta u Beogradu, uz asistenciju ECTS koordinatora. Forma ovog dokumenta, na srpskom i engleskom jeziku, dostupna je na sajtu Univerziteta u Beogradu –  http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/mobilnost/dok-za-mobilnost.php?submenuheader=2
  • Pismo o potvrdi sa univerziteta koji šalje (Univerziteta u Beogradu), biće popunjen uz pomoć ECTS koordinatora.
  • Potom, studenti kojima je odobrena razmena od strane Univerziteta u Beogradu, kao i od strane univerziteta koji prima studenta, u ovom slučaju Univerzitet iz istočne Finske, potpisuje Ugovor o učenju. Ovaj ugovor se priprema uz asistenciju ECTS koordinatora. Forma Ugovora o učenju je dostupna na: http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/mobilnost/dok-za-mobilnost.php?submenuheader=2

Ovo je ključni dokument koji omogućava punu zaštitu svih učesnika mobilnosti. Kako bi se popunio ugovor o učenju, studenti biraju predmete sa liste dostupnih predmeta na linku:  http://www2.uef.fi/en/kauppatieteet/joensuu-campus  Potrebno je da se student opredeli za predmete koji su srodni predmetima, koje bi slušao u istom semestru na matičnoj instituciji (na Odseku za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru), jer će mu polaganje tih predmeta na Univerzitetu istočna Finska, biti priznato i na matičnom fakultetu.