(29. Septembar, 2016) OBAVEŠTENJE o predavanju iz predmeta Osnovi marketinga

Dana 06.10.2016. godine (četvrtak)  studenti Tehničkog fakulteta u Boru, imaće priliku da prisustvuju predavanju iz predmeta Osnovi marketinga koje će održati cenjena prof. Ilijana Petrovska,  sa Univerziteta American College Skopje. Predavanje će se održati na engleskom jeziku u sali 1 sa početkom u 16:15 časova sa sledećim temama:

  • Discussion: What is marketing?
  • Marketing process 
  • Marketing management orientations
  • Customer Relationship Marketing
  • Case study reading and discussions of the previous topics

Svi studenti koji slušaju predmet Osnovi marketinga u obavezi su da prisustvuju, o čemu će biti vođena posebna evidencija. Pozivaju se i ostali studenti odseka za inženjerski menadžment da pristustvuju ovom predavanju, što će im doneti dodatne poene na predmetima koje slušaju.

 

Nastavnici na predmetu
prof. dr Dejan Riznić
Danijela Durkalić, asistent