(3. Novembar, 2015) Internacionalna letnja škola u Boru

Tehnički fakultet u Boru je već sedam godina član Internacionalne Resita Mreže za preduzetništvo i inovacije: www.resitanet.eu . U okviru ove mreže svake godine se organizuje veliki broj aktivnosti saradnje, koje uključuju internacionalne škole za studente svih nivoa, akademske skupove nastavnika, kao i zajedničke projekte i istraživanja.

27. Oktobra 2015. je u Boru organizovana internacionalna škola: „Innovation Management and Creativity Techniques – From Megatrends to Business Opportunities  Mtrend to BO 2015”. Na ovoj školi su, pored studenata Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, učestvovali i studenti iz Bosne i Hercegovine (Republika Srpska), Bugarske, Rumunije, Makedonije i Albanije. Predavači su bili Profesor Michael Graef sa univerziteta Worms u Nemačkoj, Makedonka Dimitrova sa Univerziteta American College iz Skoplja – Makedonija, kao i Prof. Ivan Mihajlović, Đorđe Nikolić i Predrag Đorđević, sa Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru.

Sam rad na ovoj internacionalnoj školi je organizovan po principu radionica sa manjim i većim grupama studenata. Na početku je studentima predločen realan problem iz preduzetničke prakse. Potom, tokom radionica su studenti upoznati sa potencijalnim alatima i tehnikama generisanja poslovnih ideja na osnovu globalnih trendova. Studenti su zatim upoznati sa metodama strukturiranja podataka u cilju razvoja poslovnih strategija. Zatim su studentima demonstrirane metode višekriterijumskog rangiranja ideja i strategija u poslovanju, u cilju izbora najoptimalnijeg poslovnog scenarija. Na kraju su studenti samostalno primenjivali navedene tehnike na rešavanju zadatih studija slučaja.

Agenda internacionalne škole je dostupna ovde.

 

Par detalja sa letnje škole: