(30. Decembar, 2016) Nove mogućnosti za mobilnost studenata i nastavnog kadra, u okviru ERASMUS + ugovora na nivou Univerziteta u Beogradu

Pored ERASMUS+ ugovora koje je inicirao sam Odsek za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, postoji i veliki broj mogućnosti za mobilnost studenata u okviru potpisanih ugovora Univerziteta u Beogradu.  

Za više detalja pogledajte OVDE.