(4. Februar, 2016) Odsek za menadžment Tehničkog fakulteta u Boru partner u okviru Višegrad projekta: „QUALITY MAKES A DIFFERENCE”

Odsek za menadžment Tehničkog fakulteta u Boru, partner je u okviru novog Višegrad projekta: „QUALITY MAKES A DIFFERENCE”. Projekat je prijavljen u okviru konzorcijuma koji sačinjavaju 14 institucija iz oblasti jugoistočne Evrope. Koordinatori projekta su “The Managers of Quality and Production Association“ iz grada Czestochowa, Poljska i Hrvatsko društvo menadžera kvaliteta, iz Zagreba, Hrvatska. Sam projekat je odobren za finansiranje od strane Internacionalnog Visegrad Fonda (http://visegradfund.org/home/ ), kao standard grant. Jedna od aktivnosti na projektu će biti i simpozijum o kvalitetu, koji će se održati 16-18. marta 2016. godine u Zadru, Hrvatska. Dokatni detalji o projektu i simpozijumu su dostupni ovde.