(4. Jul, 2014) Novi aspekti međunarodne saradnje Odseka za menadžment

Kao rezultat dugogodišnje saradnje na naučnom i nastavnom nivou između Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru i makedonske institucije University American College – Skoplje (Makedonija) – http://www.uacs.edu.mk/ , četiri nastavnika Odseka za menadžment su izabrana u zvanje Gostujući profesor, na ovom univerzitetu.

 

Odluku o izboru kolega sa Odseka za menadžment doneo je Nastavno naučni savet naučnih oblasti poslovne ekonomije i organizacionih nauka Univerziteta u Skoplju, na sednici održanoj 4.6.2014. Nastavnici: Prof. dr Živan Živković, Prof. dr Ivan Mihajlović, Doc. dr Đorđe Nikolić i Doc. dr Predrag Đorđević, biće angažovani u povremenom izvođenju nastave na doktorskim studijama Univerziteta Amerikan Koledž.

 

Ova činjenica  govori u prilog kvalitetu nastvnog procesa na Odseku za menadžment, TF Bor, koji je prepoznat i van granica naše zemlje. Naime, navedena grupa profesora je angažovana i na daljem razvoju studijskog programa doktorskih studija na ovoj vodećoj makedonskoj obrazovnoj instituciji. Očekuje se da će u buduće sve veći broj inostranih institucija imati potrebe za nastavnim, naučnim i konsultativnim delovanjem stručnjaka sa Odseka za menadžment, TF Bor.