(5. April, 2016) Konkurs za dodelu stipendije studentima fondacije Milana Stefanovića Smederevca i supruge Darinke

Raspisan je konkurs za dodelu 10 stipendija studentima Univerziteta u Beogradu sa fakulteta na kojima se podstiče razvoj menadžmenta kao i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređenje trgovine. Detalje konkursa možete videti OVDE.