(5. Maj, 2017) Poziv na aktivnosti u okviru Internacionalne nedelje Odseka za menadžment

Tradicionalno, u nedelji koja prethodni Internacionalnoj Majskoj Konferenciji o Strategijskom Menadžmentu, na Tehničkom fakultetu u Boru, organizuje se niz internacionalnih aktivnosti u okviru Internacionalne nedelje.

Ove godine, aktivnosti Internacionalne nedelje počinju 16. maja 2017. godine, u 10h. Tada će se u svečanoj sali Tehničkog fakulteta u Boru organizovati istraživački seminar na temu: „BioEconomy and sustainable development“. Gosti na ovom istraživačkom seminaru će biti profesori Teppo Hujala i Jyrki  Kangas sa Univerziteta Istočna Finska http://www.uef.fi/en/etusivu . Obojica profesora su eksperti iz oblasti primene savremenih metoda numeričke analize i MCDA tehnika u praktičnim projektima održivog razvoja i upravljanja resursima. Više detalja o njihovom studijskom programu i oblastima istraživanja su dostupni na: http://www.uef.fi/en/web/biotalous

U okviru istraživačkog seminara, planirano je da kolege iz Finske predstave svoj univerzitet i svoje oblasti istraživanja a potom da sa njima diskutujemo o mogućim pravcima dalje saradnje sa našim Fakultetom. S tim u vezi, na samom istraživačkom seminaru će biti predstavljeni i naši istraživački potencijali i planirani pravci istraživanja našeg fakulteta.

Ovim putem, pozivamo sve zainteresovane profesore, nastavnike, saradnike i studente doktorskih studija svih odseka Tehničkog fakulteta u Boru da prisustvuju ovom istraživačkom seminaru.

Poželjno je da nastavnici i saradnici sa našeg fakulteta, u okviru seminara, predstve svoje istraživačke oblasti (u trajanju do 10 minuta). Za studente doktorskih studija je predviđeno da predstave svoje teme istraživanja na dokorskim disertacijama.

Nakon toga, 17. maja 2017., u 13:00 h, profesor Teppo Hujala održaće predavanje: „Participation rtionals in environment management“, studentima dodiplomskih studija na predmetu Ekološki menadžment. Istog dana, 16:00 h, obojica profesora će biti uključeni u panel diskusiju sa studentima master nivoa studija, u okviru predmeta Teorijske osnove za izradu master rada.

18. maja 2017. godine u 8:15 h, profesor Kangas će održati predavnje: „Experiences of the use of MCDA methods in management of State-owned lands in Finland“, studentima dodiplomskih studija u okviru predmeta Operaciona istraživanja II.

20. maja 2017. godine, u 9:00 h planirano je svečano otvaranje Internacionalne Majske Konferencije o Strategijskom Menadžmentu, u Hotelu ALBO u Boru. Detalji vezano za IMKSM2017 konferenciju su dostupni na:  http://mksm.sjm06.com/

Istog dana u 16:00 h, planiran je okrugli sto na temu: „Practical approaches to natural resource management for sustainable regional development“. Na ovom okruglom stolu je planirano učešče velikog broja predstavnika domaćih i stranih univerziteta, privrede, lokalne samouprave i ostalih relevantnih institucija.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane profesore, nastavnike i saradnike svih odseka Tehničkog fakulteta u Boru da prisustvuju ovom okruglom stolu.