Formirana Nevladina Organizacija (NGO)

Formirana Nevladina Organizacija (NGO) – Udruženje nastavnika inženjerskog menadžmenta. Ova NGO će u narednom periodu,u skladu sa strategijom Odseka, dodatno povećati angažman članova Odseka za menadžment na domaćim i internacionalnim projektima. Više detalja je dostupno ovde.