(7. April, 2014) Akreditacija studijskog programa Inženjerski menadžment

Odlukom Komisije  za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, Studijski program Inženjerski menadžment akreditovan je 17.01.2014. i 28.03.2014. godine na sva tri nivoa studija.Uverenja o akreditaciji možete videti ovde.