Anđelka Stojanović

Osnovne informacije:
Titula, ime, srednje slovo, prezime, akademsko zvanje: MSc Anđelka B. Stojanović, asistent
Datum i mesto rođenja: 23.05.1981., Aleksinac, Srbija
E-mail: anstojanovic@tfbor.bg.ac.rs
Tok školovanja:
  Godina završetka Institucija Oblast
Master: 2015. Tehnički fakultet u Boru Inženjerski menaždment
Diploma: 2012. Tehnički fakultet u Boru Inženjerski menadžment
Tok karijere:
1. Turistička organizacija’’Bor’’ 2009. do 2014.
2. Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru od 2016.
Nastavna aktivnost – angažovanje na predmetima:
Naziv predmeta: Naziv studijskog programa Vrsta studija
1. Upravljanje proizvodnjom Inženjerski menadžment Osnovne
2. Teorija odlučivanja Inženjerski menadžment Osnovne
3. Teorija pouzdanosti Inženjerski menadžment Osnovne
Oblast istraživanja:
Višekriterijumsko odlučivanje, Pouzdanost sistema, Upravljanje proizvodnjom, Korporativna društvena odgovornost
Saopšteni radovi:
– na međunarodnim skupovima 8
– na nacionalnim skupovima 2