Branislav Ivanov

Osnovne informacije:
Titula, ime, srednje slovo, prezime, akademsko zvanje: Branislav D. Ivanov, asistent
Datum i mesto rođenja: 29.11.1983. god. Bosilegrad, Srbija
E-mail: bivanov@tfbor.bg.ac.rs
Tok školovanja:
  Godina završetka Institucija Oblast
Diploma: 2009. Prirodno-matematički fakultet u Nišu Primenjena matematka
Tok karijere:
1. Osnovna  škola „Milić Rakić Mirko“ Prokuplje Od 2009. do 2017. god.
2. Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru Od 2017. godine
Nastavna aktivnost – angažovanje na predmetima:
Naziv predmeta: Naziv studijskog programa Vrsta studija
1. Informatika I Rudarsko inženjerstvo Osnovne
2. Informatika I Metalurško inženjerstvo Osnovne
3. Informatika I Tehnološko inženjerstvo Osnovne
4. Informatika II Rudarsko inženjerstvo Osnovne
5. Informatika II Metalurško inženjerstvo Osnovne
6. Informatika II Tehnološko inženjerstvo Osnovne
7. Poslovna informatika Inženjerski menadžment Osnovne
Oblast istraživanja:
Linearna algebra, Uopšteni inverzi, Teorija matrica, Neuronske mreže
Bibliografija:
Saopšteni radovi:
– na međunarodnim skupovima /
– na nacionalnim skupovima /
Projekti, studije i elaborati:
– projekti nacionalnog značaja: /