Danijela Durkalić

Osnovne informacije:
Titula, ime, srednje slovo, prezime, akademsko zvanje: MSc Danijela Durkalić, asistent Danijela Durkalic
Datum i mesto rođenja: 12.02.1990., Kraljevo, Republika Srbija
E-mail: ddurkalic@tfbor.bg.ac.rs
Tok školovanja:
Godina završetka Institucija Oblast
Doktorat:  2015-u toku Ekonomski fakultet Univerzitet u Kragujevcu Makroekonomija
Master: 2015 Ekonomski fakultet Univerzitet u Kragujevcu Opšta ekonomija
Diploma: 2013 Ekonomski fakultet Univerzitet u Kragujevcu Opšta ekonomija
Tok karijere:
1.Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru Od 2014. godine
2.Opština Vrnjačka Banja Od 2013. godine
Nastavna aktivnost – angažovanje na predmetima:
Naziv predmeta: Naziv studijskog programa Vrsta studija
1. Osnovi marketinga Inženjerski menadžment Osnovne
2. Finansijski menadžment i računovodstvo Inženjerski menadžment Osnovne
3. Osnovi ekonomike poslovanja Inženjerski menadžment Osnovne
4.Osnovi tržišne ekonomije Inženjerski menadžment Osnovne
Oblast istraživanja:
Makroekonomija, privredni razvoj, inflacija, konkurentnost
Bibliografija:
Publikovani radovi:
– u nacionalnim časopisima 3
Saopšteni radovi:
– na međunarodnim skupovima 10
– na nacionalnim skupovima 1