Ivica Nikolić

Osnovne informacije:
Titula, ime, srednje slovo, prezime, akademsko zvanje: MSc Ivica P. Nikolić, asistent ivica-nikolic
Datum i mesto rođenja: 18. 01. 1989. Bor, Srbija
E-mail: inikolic@tfbor.bg.ac.rs
Tok školovanja:
Godina završetka Institucija Oblast
Master: 2013. Tehnički fakultet u Boru Inženjerski menadžment
Diploma: 2012. Tehnički fakultet u Boru Inženjerski menadžment
Tok karijere:
1. Tehnički fakultet u Boru od 2012.
Nastavna aktivnost – angažovanje na predmetima:
Naziv predmeta: Naziv studijskog programa Vrsta studija
1. Teorija sistema Inženjerski menadžment Osnovne
2. Upravljanje novim tehnologijama i inovacijama Inženjerski menadžment Osnovne
3. Osnovi tehnologije i poznavanja robe Inženjerski menadžment Osnovne
Oblast istraživanja:
Metode linearne i nelinearne statističke analize; Ekološki menadžment; Upravljanje novim tehnologijama i inovacijama;Proizvodni i tehnološki menadžment;
Bibliografija:
Saopšteni radovi:
– na međunarodnim skupovima 1
– na nacionalnim skupovima 3
Ostale naučno – stručne delatnosti:
Član mreže i upravnog odbora Tehnoloških brokera Srbije.