Milena Jevtić

Osnovne informacije:
Titula, ime, srednje slovo, prezime, akademsko zvanje: MSc Milena, M. Jevtić, asistent
Datum i mesto rođenja: 03.05.1986. Zaječar, Srbija
E-mail: mjevtic@tfbor.bg.ac.rs
Tok školovanja:
  Godina završetka Institucija Oblast
Master: 2013. Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu Poslovni informacioni sistemi
Diploma: 2012. Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru Informacione tehnologije
Tok karijere:
Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru od 2013.
Nastavna aktivnost – angažovanje na predmetima:
Naziv predmeta: Naziv studijskog programa Vrsta studija
1. Informatika I Inženjerski menadžment Osnovne
2. Informatika II Inženjerski menadžment Osnovne
3. Relacione baze podataka Inženjerski menadžment Osnovne
4. Elektronsko poslovanje Inženjerski menadžment Master
Oblast istraživanja:
Veštačka inteligencija, Soft Computing
Bibliografija:
Publikovani radovi:
– u ostalim međunarodnim časopisima 1
– u nacionalnim časopisima 1
Saopšteni radovi:
– na međunarodnim skupovima 13
– na nacionalnim skupovima 1
Projekti, studije i elaborati:
– projekti međunarodnog značaja: 1
– projekti nacionalnog značaja: 1
Uređivanje časopisa:
međunarodnog značaja: Studentski časopis „Engineering management“ 2015 – Tehnički urednik

ISSN online 2466 – 2860

Udžbenička literatura i monografije:
– udžbenici: 1