Dr Darko Kocev

Osnovne informacije:
Titula, ime, srednje slovo, prezime, akademsko zvanje: Dr Darko D. Kocev, docent Darko-Kocev
Datum i mesto rođenja: 03. 07. 1978.  Skoplje, Makedonija
E-mail: dkocev@tfbor.bg.ac.rs
Tok školovanja:
Godina završetka Institucija Oblast
Doktorat: 2012. PMF Niš Matematika
Magistratura: 2006. PMF Niš Matematika
Diploma: 2001. PMF Niš Matematika
Tok karijere:
1. Građevinska skola „Neimar“ Niš 2001. do 2002.
2. Škola za srednje i osnovno obrazovanje „14. Oktobar“ Niš 2002. do 2005.
3. Tehnički fakultet u Boru od 2005.
Nastavna aktivnost – angažovanje na predmetima:
Naziv predmeta: Naziv studijskog programa Vrsta studija
1. Matematika I Inženjerski menendžment Osnovne
Oblast istraživanja:
Topologija; Selekcioni principi.
Bibliografija:
Publikovani radovi:
– u međunarodnim časopisima sa JCR liste 2
– u nacionalnim časopisima 1
Saopšteni radovi:
– na međunarodnim skupovima 5
– na nacionalnim skupovima 1
Citati: 2
Projekti, studije i elaborati:
– projekti nacionalnog značaja: 1