Dr Predrag Đorđević

Osnovne informacije:
Titula, ime, srednje slovo, prezime, akademsko zvanje: Dr Predrag B. Đorđević,  docent Predrag-Djordjevic
Datum i mesto rođenja: 13.12.1983. Zaječar, Srbija
E-mail: pdjordjevic@tfbor.bg.ac.rs
Tok školovanja:
Godina završetka Institucija Oblast
Doktorat: 2013. Tehnički fakultet u Boru Inženjerski menadžment
Master: 2010. Tehnički fakultet u Boru Inženjerski menadžment
Diploma: 2008. Tehnički fakultet u Boru Metalurško inženjerstvo
Tok karijere:
1. University of Idaho, USA 2008. do 2009.
2. Tehnički fakultet u Boru od 2010.
Nastavna aktivnost – angažovanje na predmetima:
Naziv predmeta: Naziv studijskog programa Vrsta studija
1. Upravljanje kvalitetom Inženjerski menadžment Osnovne
2. Tehnološka predviđanja Inženjerski menadžment Master
3. Teorijske osnove za izradu diplomskog – master rada Inženjerski menadžment Master
Oblast istraživanja:
Modelovanje tehnoloških procesa.
Bibliografija:
Publikovani radovi:
– u međunarodnim časopisima sa JCR liste 8
– u ostalim međunarodnim časopisima 3
Saopšteni radovi:
– na međunarodnim skupovima 15
– na nacionalnim skupovima 3
Citati: 12
Projekti, studije i elaborati:
– projekti nacionalnog značaja: 1
Uređivanje časopisa i zbornika radova: 
međunarodnog značaja: EMFM2011 – Tehnički urednik ISBN 978-86-80987-88-0