Dr Nenad Milijić

Osnovne informacije:
Titula, ime, srednje slovo, prezime, akademsko zvanje: Dr Nenad N. Milijić, docent Nenad-Milijic
Datum i mesto rođenja: 14. 09. 1973. Jagodina,Srbija
E-mail: nmilijic@tfbor.bg.ac.rs
Tok školovanja:
Godina završetka Institucija Oblast
Doktorat: 2015. Tehnički fakultet u Boru Inženjerski menadžment
Master: 2009. Tehnički fakultet u Boru Industrijski menadžment
Diploma: 2006. Tehnički fakultet u Boru Industrijski menadžment
Tok karijere:
1. Gimnazija Svetozar Marković,  Jagodina 2007. do 2008.
2. Tehnički fakultet u Boru od 2008.
Nastavna aktivnost – angažovanje na predmetima:
Naziv predmeta: Naziv studijskog programa Vrsta studija
1. Upravljanje proizvodnjom Inženjerski menadžment Osnovne
2. Upravljanje projektima Inženjerski menadžment Osnovne
3. Osnovi tehnologije i poznavanje robe Inženjerski menadžment Osnovne
4. Logistika Inženjerski menadžment Master
5. Tehnološka predviđanja Inženjerski menadžment Master
6. Projekt menendžment Inženjerski menadžment Doktorske
Oblast istraživanja:
Upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu u okviru problematike upravljanja proizvodnjom; Upravljanje projektima.
Bibliografija:
Publikovani radovi:
– u međunarodnim časopisima sa JCR liste 2
– u ostalim međunarodnim časopisima 3
– u nacionalnim časopisima 3
Saopšteni radovi:
– na međunarodnim skupovima 17
– na nacionalnim skupovima 17
Uređivanje časopisa i zbornika radova: 
međunarodnog značaja: Serbian Journal of Management – Tehnički urednik ISSN 1452-4864
Udžbenička literatura i monografije:
Monografije i poglavlja u monografijama  2
Ostale naučno – stručne delatnosti:
1. Član Saveza inženjera i tehničara Srbije – SITS
2. Član Udruženja za upravljanje projektima Srbije – YUPMA
3. Član organizacionog odbora Internacionalne majske konferencije o strategijskom menadžmentu (počevši od 2010. godine)