Enisa Nikolić

Osnovne informacije:
Titula, ime, srednje slovo, prezime, akademsko zvanje: Enisa S. Nikolić, prof. engl. jezika Enisa-Nikolic
Datum i mesto rođenja: 09. 10. 1961. Bor, Srbija
E-mail: enikolic@tfbor.bg.ac.rs
Tok školovanja:
Godina završetka Institucija Oblast
Diploma: 1985. Filozofski fakultet, Niš Anglistika
Tok karijere:
1. Institut za bakar, Bor, INDOK centar 1985. do 1985.
2. Jugobanka Bor, Odeljenje platnog prometa sa inostranstvom 1985. do 1990.
3. Gimnazija „Bora Stanković” u Boru 1990. do 1998.
4. Tehnički fakultet u Boru Od 1998.
Nastavna aktivnost – angažovanje na predmetima:
Naziv predmeta: Naziv studijskog programa Vrsta studija
Engleski jezik III Svi studijski programi Osnovne
Oblast istraživanja:
Teorija prevođenja; Metodika nastave engleskog jezika.
Bibliografija:
Publikovani radovi:
– u nacionalnim časopisima 4
Saopšteni radovi:
– na nacionalnim skupovima 4
Ostale naučno – stručne delatnosti:
1. Naučni i stručni prevodilac za engleski jezik (stečena diploma Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, Beograd, 1988. god.)
2. Sudski tumač za engleski jezik
3. Prevođenje naučnih i stručnih radova koji se objavljuju u časopisima sa SCI liste
4. Priprema učenika za takmičenja na regionalnom i republičkom  nivou (sa osvojenim nagradama)
5. Učešće na stručnim seminarima i konferencijama za nastavnike engleskog jezika
6. U pripremi udžbenik engl. jezika za studente III godine NHT, metalurgije i rudarstva
7. Realizovan kurs engl. jezika za nezaposlena lica sa Zavoda za zapošljavanje u Boru, 2002. god.