Mara Manzalović

Osnovne informacije:
Titula, ime, srednje slovo, prezime, akademsko zvanje: Mara Ž. Manzalović, prof. engl. jezika Mara-Manzalovic
Datum i mesto rođenja: 19. 03. 1958. Bor, Srbija
E-mail: mmanzalovic@tfbor.bg.ac.rs
Tok školovanja:
Godina završetka Institucija Oblast
Diploma: 1982. Filozofski fakultet u Nišu Anglistika
Tok karijere:
1. Tehnički fakultet u Boru Od 2008.
2. Ekonomsko-trgovinska škola u Boru Od 1990.
3. OŠ. „Duško Radović“ u Boru 1982. do 1990.
Nastavna aktivnost – angažovanje na predmetima:
Naziv predmeta: Naziv studijskog programa Vrsta studija
Engleski jezik II Svi studijski programi Osnovne
Bibliografija:
Publikovani radovi:
– u nacionalnim časopisima 4
Projekti, studije i elaborati:
– projekti nacionalnog značaja: 2
Ostale naučno – stručne delatnosti:
1. Rad na priručniku za poslovni engleski za nastavnike srednjih škola
2. Rad na radnoj svesci za studente Tehničkog fakulteta
3. Trener metodološke obuke za nastavnike engleskog jezika osnovnih i srednjih škola
4. Priprema učenika za takmičenja na regionalnom i republičkom  nivou (sa osvojenim nagradama)
5. Učešće na stručnim seminarima i konferencijama za nastavnike engleskog jezika