Sandra Vasković

Osnovne informacije:
Titula, ime, srednje slovo, prezime, akademsko zvanje: Sandra Z. Vasković, prof. engleskog jezika i književnosti Sandra Vaskovic
Datum i mesto rođenja: 16.4.1984. god. Bor, Srbija
E-mail: svaskovic@tfbor.bg.ac.rs
Tok školovanja:
Godina završetka Institucija Oblast
Master: 2010.god. Filološki fakultet u Beogradu Engleski jezik i književnost
Diploma: 2008.god. Filološki fakultet u Beogradu Engleski jezik i književnost
Tok karijere:
1. Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru Od 2015. godine
2. Mašinsko-elektrotehnička škola u Boru Od 2008. do 2015.
3. OŠ „Stanoje Milljković“ u Brestovcu Od 2010. do 2015.
4. Tehnička škola u Boru Od 2014. do 2015.
5. SOŠO „Vidovdan“ u Boru septembar 2014 – januar 2015.
Nastavna aktivnost – angažovanje na predmetima:
Naziv predmeta: Naziv studijskog programa Vrsta studija
Engleski jezik I Svi studijski programi Osnovne
Ostale naučno – stručne delatnosti:
1.Prevođenje i lektura naučnih radova koji se publikuju u međunarodnim i SCI časopisima
2. Učešće na stručnim seminarima i konferencijama za nastavnike engleskog jezika
3. Istraživanje iz oblasti obrazovanja učešćem na projektu u organizaciji fakulteta Singidunum u Beogradu