Slavica Stevanović

Osnovne informacije:
Titula, ime, srednje slovo, prezime, akademsko zvanje: Slavica M. Stevanović, profesor engleskog jezika Slavica-Stevanovic
Datum i mesto rođenja: 8.4.1964., Bor, Srbija
E-mail:
sstevanovic@tfbor.bg.ac.rs
Tok školovanja:
Godina završetka Institucija Oblast
Diploma: 1991. Filološki fakultet, Beograd Engleski jezik i književnost
Tok karijere:
1. Osnovna škola „Dušan Radović“ u Boru Od 1988.
2. Gimnazija „Bora Stanković“ u Boru Od 1998.
3. Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru Od 2014.
Nastavna aktivnost – angažovanje na predmetima:
Naziv predmeta: Naziv studijskog programa Vrsta studija
1. Engleski jezik 1-početni Svi studijski programi Osnovne
2. Poslovni engleski jezik Inženjerski menadžment Osnovne
Oblast istraživanja:
Bibliografija:
Publikovani radovi:
– u ostalim međunarodnim časopisima
– u nacionalnim časopisima
Saopšteni radovi:
– na međunarodnim skupovima
– na nacionalnim skupovima
Ostale naučno – stručne delatnosti:
1. Rad na prevodu knjige  Dejvida Ovena „Bolesni na vlasti“, IPS, 2009. godine
2. Više stručnih prevoda iz oblasti ekonomije i medicine
3. Priprema učenika za takmičenja na regionalnom i republičkom nivou, uz osvojene nagrade
4. Učešće na stručnim seminarima i konferencijama za nastavnike engleskog jezika