Prof. dr Dejan Riznić

Osnovne informacije:
Titula, ime, srednje slovo, prezime, akademsko zvanje: Dr Dejan T. Riznić,                 redovni profesor Dejan Riznic
Datum i mesto rođenja: 10. 06. 1960. Beograd, Srbija
E-mail: driznic@tfbor.bg.ac.rs
Tok školovanja:
  Godina završetka Institucija Oblast
Doktorat: 2003. Ekonomski fakultet u Kragujevcu Ekonomske nauke – Marketing
Magistratura: 1994. Ekonomski fakultet u Beogradu Poslovna ekonomija -Marketing
Diploma: 1984. Ekonomski fakultet u Kragujevcu Ekonomija – Marketing
Tok karijere:
1. RO „Kolubara-azbest“ Stragari 1985. do 1986.
2. RO „Bukovička banja“ (sadašnji „Knjaz Miloš“) ad Aranđelovac 1986. do 2005.
3. Ekonomsko-ugostiteljska škola Aranđelovac 2005. do 2006.
4. Tehnički fakultet Bor od 2006.
Nastavna aktivnost – angažovanje na predmetima:
Naziv predmeta: Naziv studijskog programa Vrsta studija
1. Osnovi organizacije Inženjerski menadžment Osnovne
2. Osnovi marketinga Inženjerski menadžment Osnovne
3. Finansijski menadžment sa računovodstvom Inženjerski menadžment Osnovne
     
Oblast istraživanja:
Marketing; Poslovna ekonomija; Finansije; Organizacija; Primenjeni menadžment.
Bibliografija:
Publikovani radovi:
– u međunarodnim časopisima sa JCR liste 6
– u ostalim međunarodnim časopisima 8
– u nacionalnim časopisima 23
Saopšteni radovi:
– na međunarodnim skupovima 71
– na nacionalnim skupovima 30
Projekti, studije i elaborati:
– studije i elaborati: 1
Mentorstva:
Magistarski radovi: 4
Master radovi: 3
Diplomski radovi: 50
 
Uređivanje časopisa: 
međunarodnog značaja: „Plasman i tržište“ ISSN 0556-5065
Economics, Management, Information and Technology -EMIT ISSN 2217-9011
Uređivanje zbornika radova: 
međunarodnog značaja: International Conference EMoNT-“Economic and Management Based on New Technologies” 2217-9011
Udžbenička literatura i monografije:
Univerzitetski udžbenici 5
Monografije i poglavlja u monografijama 4
Ostale naučno – stručne delatnosti:
1. Predsednik Društva ekonomista u Kragujevcu – za region Šumadije i Pomoravlja do 2004. god.
2. Od 2004. god.  predavač u okviru projekta PRIZMA, obuka Vis. voj. oficira Vojske SCG
3. Predavač Međunarodne organizacije ACDI/VOCA „Marketing za mlade profesionalce“
4. Član srpskog udruženja za marketing – SeMA