Prof. dr Zlatko Stefanović

Zlatko Stefanovic


Zlatko Stefanović rođen je dana 25. juna 1958. godine u Zaječaru od oca Stefana i majke Marice Stefanović, rođene Stojilović.

25.06.1982. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Nišu.
20.09.1982. Zasnovao prvi radni odnos u RZ SIZ za stambeno-komunalnu oblast opštine Bor.
25.09.1984. Položio pravosudni ispit.
09.07.1992. Magistrirao na Pravnom fakultetu u Beogradu na građanskopravnom smeru, odbranivši magistarski rad pod naslovom “Etažna svojina” pred komisijom u sastavu: prof. dr Obren Stanković, predsednik, prof. dr Miodrag Orlić, član, prof. dr Vladimir V. Vodinelić, član.
20.06.1996. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu odbranivši doktorsku disertaciju pod naslovom “Metodologija zakonodavne delatnosti građanskog prava” pred komisijom u sastavu: prof. dr Miodrag Orlić, predsednik, prof. dr Dragoljub D. Stojanović, član, prof. dr Vladimir V. Vodinelić, član.
1999. Izabran u zvanje docenta za predmete: Poslovno pravo i Međunarodno poslovno pravo na Fakultetu za menadžment u Zaječaru.
2004. Izabran u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast: Privatno pravo na Fakultetu za poslovno pravo u Beogradu.
2006. Izabran u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Statusno privredno pravo sa Privrednim ugovornim, Međunarodnim privrednim pravom i Pravom Evropske unije.