Prof. dr Dejan Bogdanović

Osnovne informacije:
Titula, ime, srednje slovo, prezime, akademsko zvanje: Dr Dejan, M. Bogdanović,  vanredni profesor Dejan Bogdanovic
Datum i mesto rođenja: 23. 02. 1965. Bor, Srbija
E-mail: dbogdanovic@tfbor.bg.ac.rs
Tok školovanja:
Godina završetka Institucija Oblast
Doktorat: 2001. Rudarsko-geološki fakultet Beograd Rudarstvo
Magistratura: 1992. Tehnički fakultet u Boru Rudarstvo
Diploma: 1990. Tehnički fakultet u Boru Rudarstvo
Tok karijere:
1. Tehnički fakultet u Boru 1990. do 1994.
2. RTB Bor, RBN, Pogon Jama 1995. do 1998.
3. RTB Bor, Institut za bakar Bor 1999. do 2004.
4. Megatrend Univerzitet, Fakultet za menadžment Zaječar 2005. do 2008.
5. Tehnički fakultet u Boru Od 2008.
Nastavna aktivnost – angažovanje na predmetima:
Naziv predmeta: Naziv studijskog programa Vrsta studija
1. Operaciona istraživanja I Inženjerski menadžment Osnovne
2. Upravljanje procesima rada Inženjerski menadžment Osnovne
3. Upravljanje promenama Inženjerski menadžment Osnovne
4. Stručna praksa Inženjerski menadžment Osnovne
5. Portfolio projekt menadžment Inženjerski menadžment Master
Oblast istraživanja:
Operaciona istraživanja; Proizvodni procesi; Teorija odlučivanja; Rudarstvo
Bibliografija:
Publikovani radovi:
– u međunarodnim časopisima sa JCR liste 8
– u ostalim međunarodnim časopisima 2
– u nacionalnim časopisima 25
Saopšteni radovi:
– na međunarodnim skupovima 31
– na nacionalnim skupovima 36
Citati: 10
Projekti, studije i elaborati:
– projekti međunarodnog značaja: 1
– projekti nacionalnog značaja: 35
Mentorstva:
Dokotrkse teze: 1
Magistarski radovi: 3
Master radovi: 40
Diplomski radovi: 27
Uređivanje časopisa:
– nacionalnog značaja: Podzemni radovi (2003-2004 god.)  ISBN 0354-2904
Udžbenička literatura i monografije:
Univerzitetski udžbenici 1
Monografije i poglavlja u monografijama 2
Ostale naučno – stručne delatnosti:
2007. godine, stekao Sertifikat o završenom kursu za projektovanje i razvoj proizvoda i usluga, u okviru fonda FQCE u Beogradu.