Prof. dr Đorđe Nikolić

Osnovne informacije:
Titula, ime, srednje slovo, prezime, akademsko zvanje: Dr Đorđe M. Nikolić, vanredni profesor Djordje-Nikolic
Datum i mesto rođenja: 30. 04. 1981. Bor, Srbija
E-mail: djnikolic@tfbor.bg.ac.rs
Tok školovanja:
Godina završetka Institucija Oblast
Doktorat: 2010. Tehnički fakultet u Boru Inženjerski menadžment
Diploma: 2006. Mašinski fakultet u Nišu Transportna tehnika i logistika
Tok karijere:
Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru Od 2008.
Nastavna aktivnost – angažovanje na predmetima:
Naziv predmeta: Naziv studijskog programa Vrsta studija
1. Teorija odlučivanja Inženjerski menadžment Osnovne
2. Teorija sistema Inženjerski menadžment Osnovne
3. Logistika Inženjerski menadžment Osnovne
4. Teorijske osnove za izradu master rada Inženjerski menadžment Osnovne
6. Strategijski menadžment Inženjerski menadžment Master
Oblast istraživanja:
Višekriterijumsko odlučivanje; Zaštita životne sredine; Upravljanje tokovima materijala; Informacioni sistemi; Statističko modelovanje.
Bibliografija:
Publikovani radovi:
– u međunarodnim časopisima sa JCR liste 7
– u ostalim međunarodnim časopisima 3
– u nacionalnim časopisima 3
Saopšteni radovi:
– na međunarodnim skupovima 6
– na nacionalnim skupovima 11
Citati: 4
Projekti, studije i elaborati:
– projekti nacionalnog značaja: 1
Uređivanje časopisa i zbornika radova: 
međunarodnog značaja: Serbian Journal of Management- Tehnički urednik 1452-4864
nacionalnog značaja: Majska konferencija o strategijskom menadžmentu 2011- Tehnički urednik 978-86-80987-85-9
Udžbenička literatura i monografije:
Univerzitetski udžbenici 1