Kontakt

Zivan Zivkovic Šef odseka za menadžment: Prof. dr. Živan Živković
Kontakt telefon: 030/ 424 547
E-mail: zzivkovic@tfbor.bg.ac.rs
Adresa: Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor, Srbija
Studentska služba: 030/ 422 375
Centrala fakulteta: 030/ 424 555
Web adresa Tehničkog fakulteta u Boru: www.tfbor.bg.ac.rs