Reference nastavnika i saradnika Odseka za menadžment

Stanje na dan 16.06. 2017.
Ime i prezime Broj radova u časopisima sa impact faktorom Broj citata na SCI listi
Prof. dr Živan Živković 161 606
Prof. dr Nada Štrbac 52 216
Prof. dr Dejan Riznić 3 5
Prof. dr Ivan Mihajlović 61 170
Prof. dr Ivana Đolović 15 66
Prof. dr Milovan Vuković 23 122
Prof. dr Dejan Bogdanović 9 15
Prof. dr Snežana Urošević 18 22
Prof. dr Ivan Jovanović 8 11
Prof. dr Đorđe Nikolić 28 84
Dr Isidora Milošević ex Đurić 11 33
Dr Darko Kocev 3 9
Dr Darko Brodić 76 39
Dr Milica Arsić 6 16
Dr Predrag Đorđević 14 20
Dr Vladimir Despotović 24 15
Dr Nenad Milijić 3 4
Dr Marija Panić ex Savić 26 36
Dr Aleksandra Fedajev 3 2
Dr Danijela Voza ex Dakić 4 0
Ivana Stanišev ex Radojević 2 0
Ivica Nikolić 0 0
Milena Jevtić 4 0
Sanela Arsić 3 11
Danijela Durkalić 1 0
Anđelka Stojanović 0 0
Prof. dr Zlatko Stefanović 0 0
Branislav Ivanov 0 0