(01-03. Novembar, 2017) Internacionalna nedelja u organizaciji Odseka za menadžment

 

 

Gostovanje profesora sa Obuda Univerziteta iz Budimpešte, Mađarska

U sklopu aktivnosti koje Odsek za Inženjerski menadžment sprovodi kao deo Internacionalne nedelje, u okviru projekta Erazmus+ „ Key Action 1 – Mobility for teaching and staff“ (http://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/blog/konkurs-za-erasmus-stipendije-za-studente-naastavnike-saradnike-odseka-za-menadzment-tehnickog-fakulteta-u-boru/), tri profesora iz Mađarske, sa Keleti fakulteta sa biznis i menadžment http://kgk.uni-obuda.hu/english (Obuda Univerzitet), održala su predavanja na Tehničkom fakultetu u Boru. Projekat predstavlja nastavak dosadašnje uspešne saradnje, tako da se zajedničke aktivnosti nastavljaju i u tekućoj 2017/2018. školskoj godini. Tokom trajanja Internacionalne nedelje, studenti Odseka za Inženjerski menadžment imali su priliku da se upoznaju sa Obuda Univerzitetom i da odslušaju predavanja eminentnih stručnjaka iz oblasti menadžmenta,ekonomije i informacionih tehnologija.

01.11.2017.godine. Profesorka Noemi Piricz studentima master studija održala je predavanja na temu  „Poslovni odnosi u lancima snabdevanja“ (eng. „Business Relationships in Supply Chains”), u okviru predmeta Logistika.  Predavanja profesorke András Keszthelyi možete videti OVDE.

Zatim, istog dana profesor András Keszthelyi održao je predavanje na dodiplomskom nivou studija, na temu “SSL sertifikati” (engl. “SSL Certificates”). Predavanje je održano na predmetu Menadžment informacioni sistemi, koji slušaju studenti četvrte godine studijskog programa Inženjerski menadžment u okviru modula Informatički menadžment. Predavanja profesora András Keszthelyi možete videti OVDE.

02.11.2017.godine. Studentima se predstavio profesor Tibor Karlovitz, koji je održao predavanja na temu Razvoj karijere. Takođe, u sklopu predmeta Menadžement informacioni sistemi  profesor András Keszthelyi održao je još jedno insteresantno predavanje na temu “Etička pitanja u virtuelnom svetu” (engl. “Ethical questions of the virtual world”). Predavanja profesora András Keszthelyi možete videti OVDE.

 

Par detalja sa predavanja profesora iz Mađarske:  

 

Gostovanje profesora sa Transilvanija Univerziteta u Brašovu, Rumunija

02.11.2017.godine. U okviru Internacionalne nedelje kao gost Odseka za Inženjerski menadžment bila je profesor Luminita Parv, sa Transilvanija Univerziteta u Brašovu, Rumunija. Tokom svog boravka profesor Luminita Parv upoznala se sa odsecima i studijskim programima na fakultetu,  takođe,  sa profesorima našeg Odseka definisani su planovi dalje saradnje između dve visokoškolske institucije iz Bora i Brašova.

 

Gostovanje profesora sa Univerziteta Istočne Finske, Finska

03.11.2017.godine. U sklopu Internacionalne nedelje profesor Jukka Tikkanen sa Univerziteta Istočne Finske posetio je Tehnički fakultet u Boru i tom prilikom održao je predavanje sa glavnim fokusom na bioekonomiju i ko-menadžment, kao koncepte održivog upravljanja prirodnim resursima. Predavanju profesora Tikkanena u svečanoj sali fakulteta prisustvovali su predstavnici Rudarsko-topioničarskog basena Bor i Instituta za rudarstvo i metalurgiju u Boru. 

Zatim, u nastavku planiranih aktivnosti toga dana profesor Tikkanen je u skupštinskoj sali Opštine Bor izložio svoju prezentaciju i predstavnicima lokalne samouprave, kao i direktorima javnih preduzeća u Boru.

Na kraju, profesor iz Finske imao je sastanak u Info centru kompanije RAKITA Exploration Bor i tom prilikom zaposlenima iz ove kompanije predstavio primere dobre prakse vezano za zajedničko upravljanje prirodnim resursima, gde je posebno interesovanje privukao projekat GreenHub, u čijoj realizaciji učestvuje i sam profesor Tikkanen.

Materijal sa prezentacije profesora iz Finske možete pogledati OVDE.

 

Par detalja sa predavanja profesora iz Finske: